یادگیری عباس صالحی وزیر ارشاد اخبار سیاسی و اجتماعی

یادگیری: عباس صالحی وزیر ارشاد اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قیمت نفت کشور عزیزمان ایران به زیر 65 دلار رسید

میانگین قیمت نفت خام سبک کشور عزیزمان ایران در هفته نهایی به ۹ فوریه (جمعه، ۲۰ بهمن‌ماه) با سه دلار و ۱۸ سنت کم کردن به ۶۳ دلار و ۱۴ سنت جهت هر بشکه رسید. 

قیمت نفت کشور عزیزمان ایران به زیر 65 دلار رسید

قیمت نفت کشور عزیزمان ایران به زیر 65 دلار رسید

عبارات مهم : ایران

میانگین قیمت نفت خام سبک کشور عزیزمان ایران در هفته نهایی به ۹ فوریه (جمعه، ۲۰ بهمن ماه) با سه دلار و ۱۸ سنت کم کردن به ۶۳ دلار و ۱۴ سنت جهت هر بشکه رسید.

قیمت نفت کشور عزیزمان ایران به زیر 65 دلار رسیدکاهش قیمت نفت که از روزهای نخست ماه فوریه شروع شده است بود در این ماه ادامه یافت و قیمت نفت کشور عزیزمان ایران نیز بیش از سه دلار جهت هر بشکه کم کردن یافت.

به گزارش صداوسیما، میانگین قیمت نفت خام سبک کشور عزیزمان ایران در هفته نهایی به ۹ فوریه (جمعه، ۲۰ بهمن ماه) با سه دلار و ۱۸ سنت کم کردن به ۶۳ دلار و ۱۴ سنت جهت هر بشکه رسید. میانگین قیمت نفت خام کشور عزیزمان ایران از ابتدای سال ۲۰۱۸ تاکنون، ۶۷ دلار و ۲۷ سنت جهت هر بشکه بوده است.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، میانگین قیمت نفت خام سبک کشور عزیزمان ایران در هفته نهایی به ۹ فوریه (جمعه، ۲۰ بهمن ماه) با سه دلار و ۱۸ سنت کم کردن به ۶۳ دلار و ۱۴ سنت جهت هر بشکه رسید. میانگین قیمت نفت خام کشور عزیزمان ایران از ابتدای سال ۲۰۱۸ تاکنون، ۶۷ دلار و ۲۷ سنت جهت هر بشکه بوده است.

قیمت نفت کشور عزیزمان ایران به زیر 65 دلار رسید

میانگین قیمت نفت خام سنگین کشور عزیزمان ایران در دوره مورد بررسی سه دلار و ۳۰ سنت جهت هر بشکه کم کردن یافت و به ۶۲ دلار و ۸۰ سنت جهت هر بشکه رسید. میانگین قیمت نفت خام سنگین کشور عزیزمان ایران نیز از ابتدای امسال تاکنون ۶۵ دلار و ۳۳ سنت جهت هر بشکه بوده است.

میانگین قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته نهایی به ۹ فوریه، به ۶۳ دلار و ۸۱ سنت رسید که نسبت به هفته گذشته، سه دلار و ۶ سنت کم کردن نشان می دهد.

میانگین قیمت نفت خام سبک کشور عزیزمان ایران در هفته نهایی به ۹ فوریه (جمعه، ۲۰ بهمن‌ماه) با سه دلار و ۱۸ سنت کم کردن به ۶۳ دلار و ۱۴ سنت جهت هر بشکه رسید. 

میانگین قیمت نفت خام شاخص دبلیوتی آی در هفته نهایی به دوره مورد بررسی، سه دلار و ۲۷ سنت کم کردن یافت و به ۶۱ دلار و ۹۴ سنت جهت هر بشکه رسید. در هفته مورد بررسی، قیمت نفت خام شاخص برنت با ۲ دلار و ۷۲ سنت کاهش، بشکه ای ۶۵ دلار و ۳۶ سنت معامله شد.

میانگین قیمت نفت خام شاخص های دوبی و عمان نیز در دوره مورد بررسی به ترتیب سه دلار و ۲۵ و ۳ دلار و ۱۵ سنت جهت هر بشکه کم کردن یافت و هر بشکه ۶۳ دلار و ۳۴ سنت و ۶۳ دلار و ۶۴ سنت معامله شد.بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، تولید نفت خام این کشور در هفته گذشته با ۳۰۰ هزار بشکه در روز زیاد کردن به ۱۰ میلیون بشکه رسید.

همچنین اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که ذخیره سازی نفت خام این کشور در هفته نهایی به دوم فوریه ۲۰۱۷، با یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه زیاد کردن به ۴۲۰ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه رسید.

قیمت نفت کشور عزیزمان ایران به زیر 65 دلار رسید

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs